Sprinkler-1 Tűzvédelmi Kft.
2120 Dunakeszi, Pf. 37.
Telefon/Fax: +36 1 236-0772
E-mail: info@sprinkler-1.hu

Tűzvédelmi berendezések eszközeinek gyátrása és forgalmazása

Tervezési segédlet

TERVEZÉSI SEGÉDLET

Írásos megkeresésük után jelentkezik Önöknél munkatársunk, akivel feltárhatják a tervezési feladatot az előzmény-dokumentációkat is figyelembe véve és beazonosíthatják a tervezési munka jellegét, tartalmát. Bizalmas kezelésre átadjuk a vonatkozó tervezési segédlet fejezetet a tervezési jogosultsággal rendelkező partnerünknek.

HAB-ALAPFOGALMAK

Oltóhab:
haboldat-buborékokból álló diszperz fluidum

Nehézhab:
a 2-20 (l/l) habkiadóságú habokat soroljuk ebbe a kategóriába.

Középhab:
a 20-160 (l/l) habkiadóságú habok.

Könnyű hab:
a 160 l/l-nél nagyobb habkiadóságú habokat soroljuk ebbe a kategóriába. Jelenleg már 1200 (l/l) habkiadóságú habokat is alkalmaznak a berendezésekben.

Habbekeverők:
A haboldatokat a habkoncentrátum oltóvízhez történő folyamatos, "stacioner" hozzákeverésével állítják elő. Ehhez hidrodinamikus elven működő berendezést, pl. Venturi-bekeverőt, injektoros bekeverőt, más esetben mechanikus vízmotor-hajtású habszivattyút, vagy habkoncentrátum-szivattyút, esetleg hidrosztatikus nyomótartályt, ún. bladder tartályt alkalmaznak. Lényeg a tökéletesen üzembiztos és megfelelő pontosságú bekeverés elérése.

Léghabsugárcső:
a nyomás alól, fúvókából nagy sebességgel kiáramló haboldat-cseppek a turbulencia hatására szétporladnak, majd a csőben habbá válnak. Ez nem más, mint egy haboldattal hajtott injektor, amelyben a két fázis - a habodat és a levegő – egységes diszperz rendszert képezve alakul át habbá. Elsősorban közép- és nehézhabot képeznek habsugárcsővel.

Félstabil habbal oltó:
beépített oltóberendezés, amelynél a habbal oltáshoz szükséges habkoncentrátumot és a habbekeverő berendezést mobil, felvonuló tűzoltók hozzák a tűzeseményhez. A habsugárcsövek és csővezetékrendszerük fel van szerelve az oltandó létesítményre, és a habbal oltást a rohamcsapat manuálisan végzi.

Stabil habbal oltó: a védendő berendezésre az oltáshoz szükséges minden feltétel meg van teremtve, az oltás vezérlőgombbal, vagy szelepnyitással végrehajtható vagy automatikusan beindul a tűzjelző jelére.

Habgenerátor:
a léghabsugárcsővel azonos elven működik, csak a haboldat és a hozzákevert levegő aránya (tehát a habkiadósság) nagyságrendekkel nagyobb. Vannak, amelyek elektromos, vagy vízmotoros ventillátorok áramlásába porlasztják a haboldatot, amelyet még perforált lemezen is átfújnak, de vannak hidrodinamikus elven működő gépek is, mint a léghabsugárcső.

Habmonitor vagy habágyú:
haboldat-sugár fecskendő, amely haboldatot szór ki általában állítható (fokuszált, vagy szétterülő) szórásképpel.

Habintenzitás:
az oltás hatékonyságára jellemző érték, a tűz által fenyegetett védőfelületre kijuttatott fajlagos (m2-re) habodat-térfogatáram (liter/perc), amelyből hab képződik.

Habkoncentrátum:
vízben oldható anyag, amely a víz felületi feszültségét csökkenti (lágyabbá teszi a vizet, ezért a víz jobban habzik, lásd mosás mosószerrel esővízben). A buborékképzés mellett a filmképzési hajlam jellemzi a habanyagok tűzoltó képességét - lásd alább (AFFF, AFFF/AR). Jelenleg vizsgálják a hosszú távú környezeti hatását a habkoncentrátumoknak, és nemzetközileg betiltják azokat az anyagokat, amelyek veszélyt jelentenek a környezetre.

Haboldat:
a víz és a habkoncentrátum oldata, különböző töménységben (általában 0,1-6% habkoncentrátum) alkalmazzák, levegő vagy gáz hozzákeverésével tartós habot képez, bizonyos típusoknál az oltandó folyadék felületénél 1 vagy 2 tűzgátló film képződik (AFFF).

AFFF hab:
filmképző tulajdonságú hab, habroncsoló tulajdonságú folyadékok oltására is alkalmas és a filmképző tulajdonság szinergikusan megsokszorozza a hab oltóképességét, ezáltal hatékonyabb oltást eredményez.

Kettős filmképző tulajdonságú hab:
AFFF/AR kettős filmképző habok olyan habroncsoló folyadékok ellen is hatékonyan bevethetőek, mit például az alkohol vagy az aceton. Nevezik alkoholálló habnak is. A kettős film lényege, hogy a haboldat - az oltandó folyadékkal is alkot egy felületi filmet, (ezt úgy képzeljük el, mintha híg orsóolajat cseppentünk egy lavórnyi vízfelületre, és a csepp olaj betakarja az egész felületet egy olajfilmmel) melynek a tűzveszélyes folyadék és a haboldat keveréke adja az anyagát, és - az oltóhab haboldatával is képez egy másik filmet, amelynek a filmanyagát a haboldat és a habképző anyag keveréke adja (ezt úgy képzelhetjük el az előző elgondolást folytatva, mintha az orsóolaj-film felületén egy víz-filmet futtatnánk szét, és felette lenne maga az oltóhab).

 

Oldaltérkép
Vissza a főoldalra

 

 

Deutsch English Vissza a főoldalra Magyar