Sprinkler-1 Tűzvédelmi Kft.
2120 Dunakeszi, Pf. 37.
Telefon/Fax: +36 1 236-0772
E-mail: info@sprinkler-1.hu

Tűzvédelmi berendezések eszközeinek gyátrása és forgalmazása
Habanyag tartályok Habbekeverők Habkoncentrátumok Habgenerátorok
Habanyag tartályok Habbekeverők Habkoncentrátumok Habgenerátorok

KÖNNYŰHAB ELÁRASZTÁS ESZKÖZEI

A TECHNIKA AZON A TRIVIÁLIS FELISMERÉSEN ALAPSZIK, HOGY A HAB ALATT NEM ÉG A TŰZ!

A könnyűhab elárasztó oltórendszerek azon az elven alapulnak, hogy tűz esetén a védett teret könnyűhabbal töltik fel, kihasználva azt a kézenfekvő adottságot, hogy a habtérfogat alatt (habtakaró) lévő összes éghető anyagot egy diszperz fluidum, az oltóhab oxigéntől elzárva lehűti. Hab alatt ugyanis nincs tűz: nincs oxigén-utánpótlás, nincs tüzet iniciáló hő, nincs tűz-továbbterjedés. Ugyanakkor a felhasználandó oltóanyag csupán töredéke minden más - víz, hab, vagy egyéb - tűzoltóanyag mennyiségének. Környezetbarát , rendkívül gyors (3-5 perc) , nincs légszennyezés , személyek veszélyeztetése, emellett takarékos és hatékony védelem.

Itt a Sprinkler-1 Kft. innovációval teli 13 éves múltja, fejlesztési eredményei, a nemzetközi eredményeket túlszárnyaló eszközei különösen értékessé teszik választékunk darabjait.

A nemzetközi viszonylatban elterjedt oltási technikát a Sprinkler-1 Kft. vezette be Magyarországon és számos referenciánk bizonyítja, hogy ami a fejlett technológiákkal rendelkező világpiacon jó, az hazánkban is gazdaságosan és biztonságosan alkalmazható, sőt messze túlszárnyalható, iránymutatóan megelőzhető.

Könnyűhabelárasztás 1

A védett teret az épületszerkezet tűzállósági határértékétől és a tárolt anyagok veszélyességétől függően 2-6 perc alatt kell elárasztani. A habtakaróval bevonó könnyűhab elárasztó rendszer mintegy tizedrész víz felhasználással oltja a létesítményt. A könnyűhabok 700-1000 közötti habkiadóssággal (1l oldatból 1m3 hab!) gazdasági, biztonságtechnikai szempontból egyedülállóak hatékonyságukkal. A Magyarországon jelenleg alkalmazott habbal oltó berendezések közül kiemelt jelentőséggel bírnak az úgynevezett könnyűhab elárasztó rendszerek. A könnyűhab elárasztással működő tűzoltó rendszereket a hazai viszonylatban mintegy 12 éve a Sprinkler-1 Kft. vezette be, elsősorban a raktározás területén.

A raktározási technológián túl rendkívüli hatékonysággal alkalmazhatóak egyéb területeken is, mint például:

 • hő- és füstelszívással nem rendelkező terek védelme (ez ugyanis elhagyható habelárasztással)
 • bonyolult légtérrel rendelkező helyiségek
 • kábel alagutak
 • nagy belmagasságú helyiségek
 • extra magas tűzrizikójú terek
 • különálló kis tűzveszélyes műhelyek, terek
 • logisztikai bázisok, raktárak
 • magasraktárak veszélyes anyagok tárolására

Az utóbbi 13 év során létesített, a hazai és nemzetközi előírásoknak is megfelelő könnyűhab elárasztással működő oltóberendezések 75%-át a Sprinkler-1 Kft. tervezte és kivitelezte, ami alapján kijelenthetjük, hogy cégünk a piacon meghatározó szerepet tölt be, sőt, piacbefolyásoló tényezőnek számít. Jelenlegi üzletpolitikánk szerint közzétesszük a habelárasztás nemzetközi piacot megelőző termékeit, hozzáférést engedünk minden megbízható tűzvédelmi kivitelező cégnek, és megindítjuk a nemzetközi forgalmazást is, ahol széleskörű és nagy volumenű lehetőséget látunk: 13 éves munkánk során fejlesztési, innovációs előnyre, alkalmazási tapasztalatra tettünk szert, amit most kölcsönös előnyök mentén értékesítünk minden piacon. Ebbe a koncepcióba tartozik, hogy a tervezési segédlet a VEVŐSZOLGÁLAT menüpontban nyilvánossá teszi a méretezés és tervezés alapelveit és alkalmazástechnikáját.

MŰKÖDÉSE:

Könnyűhabelárasztásos tűzvédelem

 

Könnyűhabelárasztás 2

A könnyűhab elárasztó rendszerek automatikus és kézi üzemeltetéssel is működtethetőek. A leggyakrabban alkalmazott megoldás az oltás-indítási jel előállítására a tűzjelző rendszer által kibocsátott tűzjelzés. Az oltás-indítási jel szükség szerint azonban egyéb (például pilot rendszerek) megoldással is előállítható.

A téves riasztások és az ebből adódó károk elkerülése érdekében a tűzjelzést követően a tűzoltó rendszer általában csak egy programozható idő elteltével lép működésbe. A késleltetés alatt a helyszínen tartózkodóknak lehetősége van az oltás letiltására, amennyiben minden kétséget kizáróan megbizonyosodtak az oltás szükségtelenségéről. A könnyűhab elárasztással működő oltóberendezés a védett szakaszt teljes magasságban habbal tölti fel. A habbal feltöltött térben a hab a tűz elől elzárja az égés szükséges feltételét az oxigént, ezáltal a mélyfészkű tüzek oltására is kiválóan alkalmas.

A könnyűhab elárasztással működő oltórendszer az oltás során az előállított oltóhabbal keltett másodlagos károkat minimálisra csökkenti, szemben az egyéb habos vagy vizes oltási technikával, amely során az oltóanyag többszörösét kell kijuttatni a védett területre.

AZ OLTÓRENDSZER ELŐNYEI

A Sprinkler-1 Kft. a legfejlettebb nemzetközi fejlesztési eredmények felhasználásával az elmúlt évek során a harmadik fejlesztési generációt ajánlja a megrendelői speciális igények maradéktalan kielégítésével. A vállalkozási és szolgáltatási kör a tűzvédelmi koncepció kialakítását, a műszaki tervezést, a hatósági és önkormányzati engedélyeztetést, gyártást, szerelést, használatba adást, a funkciópróbákat és a beüzemelést is felöleli. Vállalkozunk továbbá az időszakos ellenőrzésre, folyamatos karbantartásra is.

A könnyűhab elárasztásos tűzoltási technika sok esetben optimális megoldás. Ezt az oltási biztonság - a hab alatt nem ég a tűz - és a kedvező beruházási költségek, továbbá a gépesített raktár-technológiához illetve a bonyolult térbeli rendszerű, takarásokkal jelentősen ellátott légterű helyiségekhez való alkalmazkodóképesség teszi szignifikánssá.

Az könnyűhabos oltási technológia csekély járulékos költségei is kellő vonzerőt képviselnek a befektetői szempont számára.

Néhány terület, ahová nem ajánljuk a habelárasztást, hiszen fontos ismerni az alkalmazhatóságnak a korlátait is! Minden habbal oltó rendszer általában alkalmatlan az alábbi tüzek oltására:

 • Speciális, vízre érzékeny vegyszerek, mint pl. cellulóz nitrát, amely elegendő oxigént vagy más oxidáló anyagokat bocsát ki, amelyek az égést fenntartják;
 • feszültség alatt álló nem zárt elektromos berendezések;
 • elemi fémek, mint pl. fém nátrium, elemi kálium, és öngyulladó vegyszerek, amelyek vízzel reakcióba lépnek;
 • vízzel reakcióba lépő anyagok, mint pl. trietil-alumínium és foszfor pentoxid

Ellenőrizni kell továbbá, hogy az elárasztott tér falszerkezetén lehetőség szerint ne legyenek nyitott felületek - hálóval fedett nyílás lehet -, illetve ha vannak, akkor azokat az oltás megkezdése előtt automatikusan le kell zárni. Ezért a habelárasztásos berendezések tervezésénél szoros együttműködésben kell dolgozni a tűzjelző és oltásvezérlő tervezőjével. A könnyűhab elárasztással működő rendszerek költséghatékonyság, megbízhatóság, környezetvédelem és minden más korszerű követelmény-rendszerben sikerrel veszik fel a versenyt a többi oltórendszerrel, és a Sprinkler-1 Kft. a legkorszerűbb, leghatékonyabb eszközökkel látja el a tervezőket, kivitelezőket, megrendelőket.

Paraméterek Beépített porral oltó rendszerek Vizes sprinkler rendszerek Beépített gázzal oltó rendszerek Könnyűhab elárasztásos rendszerek
megbízhatóság visszagyulladási veszély kielégítő kiváló
másodlagos kár nagyfokú porszennyezés nagyfokú nedvesítés nincs minimális nedvesítés
benn tartózkodók biztonsága megfelelő személyzet evakuálása után használható minimális veszély
környezetvédelmi szempontok körülményes tisztítás
porszennyezés
nagy mennyiségű szennyezett víz ózonpajzs károsítás
globális felmelegedés
kismennyiségű haboldat, környezetbarát
automatizálhatóság körülményes személyek rossz - jó
megvalósítási költség
(100 egység: könnyűhab)
nem összehasonlítható 150-200 oltógáztól függően 400 100

A könnyűhab elárasztó oltórendszerek automatikus és kézi működtetéssel is indíthatóak.
Automatikus üzemben az indítási lehetőség elektronikus és pneumatikus pilot jelről is történhet.

Az oltórendszer előnyeinek összefoglalása:

 • kiváló megbízhatóság
 • a téves riasztásból adódó kár kiküszöbölhető
 • a benn tartózkodók minimális veszélyeztetettsége
 • bekerülési költség optimális
 • a környezet terhelése kicsi
 • karbantartási igénye jelentéktelen
 • kis üzemeltetési költség
 • a berendezések és anyagok tűz- és vízkármentes védelme

SZABÁLYOZÁS, STANDARDOK, TŰZBIZTONSÁG

A hazai szabályozás a habbal oltó berendezések terén elsősorban az éghető folyadékok oltási technikájára koncentrálódik. A nemzetközi irodalom azonban már külön egységként foglalkozik a könnyűhab elárasztó rendszerekkel. A szabályozásban talán leginkább az amerikai NFPA 11/A szabvány az irányadó, amely folyamatos frissítésekkel biztosítja a tapasztalatok beépülését a szabályozási rendszerbe, azonban európai viszonylatban továbbra is meghatározó szerepet tölt be a VdS.

Érvénybe lépett és széles körben alkalmazott a habbal oltó berendezésekre vonatkozó MSZ EN 13565-2 szabvány.

A hazai viszonylatban változást jelentett az Európai Unióhoz való csatlakozás, amely a korábbi BM rendelek további bővítését illetve szerkezeti-tartalmi újra gondolását eredményezte. A Sprinkler-1 Kft. a hazai előírások teljes mértékű kielégítése mellett a megrendelő igényeit is figyelembe véve a mindenkori nemzetközi előírások szerint valósítja meg rendszereit.

 

Oldaltérkép
Vissza a főoldalra

 

 

Deutsch English Vissza a főoldalra Magyar