Sprinkler-1 Fire Protection Ltd.
2120 Dunakeszi, Pf. 37.
Phone/Fax: +36 1 236-0772
E-mail: info@sprinkler-1.hu

Production and Sale of Tools of Fire Protection Equipment

Publications

RENDSZERBEN AZ EGYETLEN KÖRNYEZETBARÁT OLTÓRENDSZER

Amint arról szeptemberi számunkban beszámoltunk, 2005. július 11-én széles résztvevői körben tartott bemutatóval örvendeztette meg a nézőket a Palota Kft budapesti telephelyén az IFEX Tűzőr Kft.

A MÚLT

2004. novemberében a közelmúlt egyik legjelentősebb tűzesete zajlott le Budapesten, a Palota Környezetvédelmi Kft telephelyén. A cég vezetése felismerve a lehetőségét annak, hogy a kialakult veszélyhelyzet kockázatát minimálisra csökkentse, beépített oltóberendezés beépítését határozta el, amely a raktári terület 100%-ra kiterjed. Hazánkban a környezetvédelem fejlődése jelentősen elmarad az európai ütemtől. A Palota Kft azon kevés vállalatok közé tartozik, ahol a különböző környezetre káros anyagok gyűjtése és átmeneti raktározása történik.

... ÉS A JELEN

Annak érdekében, hogy a történelem ne ismételhesse önmagát, a Palota Környezetvédelmi Kft vezetősége a telephely teljes területére kiterjedő tűzvédelmi rendszer kialakítását határozta el. A tűzvédelem a tűzjelző rendszerből és napjainkban hazai viszonylatban az egyetlen környezetbarát termék oltórendszer, az IFEX Instant habbal oltó berendezés kivitelezése 2005. júliusában fejeződött be, a 11-én megtartott oltási bemutatóval.

AZ OLTÁSI TECHNOLÓGIA KIVÁLASZTÁSA

Meglévő adottságok

Az IFEX Tűzőr Kft a Palota Környezetvédelmi Kft oltóberendezésének tervezése során figyelembe kellett vegye a telephelyen előforduló valamennyi hulladékfajtát, amely a lakossági és ipari szektorban keletkezhet. A kiválasztott rendszer, amely az IFEX csoport szabadalmaztatott technológiája maximálisan igazodott a terepi lehetőségekhez és a rendelkezésre álló költségkerethez.

Szabályozás

A jelenlegi hazai szabályozás az éghető folyadékok oltását egyértelműen a tartályokra kidolgozott 2/2002 (I.23.) BM rendelet 2. melléklet I. fejezet szerinti habbal oltó rendszerével azonosítja. Ennek megfelelően a tartályok oltási technológiájában már közismert rendszereket részesíti előnyben. A nemzetközi szakirodalomban számtalan publikáció és a szabályozásban külön fejezet foglalkozik az éghető folyadékok oltására használható rendszerekkel. A szabályozás megkülönbözteti a különféle tárolási egységek és a tárolási módok közötti különbségeket, valamint az adott feladathoz alkalmazható oltási technológiákat. A folyadéktüzek oltására beépített oltórendszer a tűzveszélyes folyadéktároló tartályokat leszámítva hazai viszonylatban problémás terület. Az IFEX Tűzőr Kft az ipari megvalósítások meghatározó képviselőjeként az alábbi a tapasztalatait az alábbi táblázatban foglalja össze.

Paraméterek

Vizes sprinkler rendszerek

Habsprinkler rendszerek

Nyitott szóró-fejes vízzel oltó rendszer

IFEX Instant habbal oltó berendezés

megbízhatóság

nem olt, a vissza-gyulladási veszély nagy

esetleges

közepes

kiváló

folyadéktűz terjedésének megakadályozása

alkalmatlan

esetleges

közepes

kizárt

másodlagos kár

nagyfokú nedvesítés

nagyfokú nedvesítés

nagyfokú nedvesítés

közepes nedvesítés

bent tartózkodók biztonsága

megfelelő

megfelelő

megfelelő

minimális veszély

környezetvédelmi szempontok

nagy mennyiségű szennyezett víz

nagy mennyiségű szennyezett haboldat

nagy mennyiségű szennyezett víz

Környezet-barát termék

megvalósítási és üzemeltetési költség

50%

80%

160%

100%
viszonyítási alap

működési megbízhatóság

nem elfogadható

kis rizikójú területen esetleg elfogadható

elfogadható

kiváló

A fenti táblázat tökéletesen mutatja azokat a paramétereket, amelyek egyértelműen az Instant habbal oltó berendezés alkalmazása mellett szólnak. Az aktuális védendő területen, mivel környezetvédelmi vállaltról van szó, kiemelten fontos, hogy az oltóberendezés is kielégítse a környezetvédelmi igényeket.
A megvalósított rendszernél az adottságokon túl három fő szempontnak kellett megfelelni, egyrészt a környezetvédelmi szempontnak, másrészt a működési biztonságnak, harmadrészt, de nem utolsó sorban a tűzterjedés megakadályozásának.

A MEGVALÓSÍTOTT IFEX INSTANT HABBAL OLTÓ RENDSZERRŐL

Az IFEX csoport szabadalmaztatott, jelenleg hazánkban az egyetlen elismerten környezetbarát oltási technológia a valamelyest átszellőzött terek esetében. Az Instant habbal oltó az előírásokban szereplő intenzitás többszörösével kezdi meg az oltást, amely az oltás és a tűz terjedésének meggátlása szempontjából is kiemelten előnyös.

A védelemben részesített területen több oltási zóna került kialakításra. Az egy oltási zónához tartozó területen egyidejűleg valamennyi szórófej működik, ami megfelel a folyadéktüzek oltórendszerével szemben támasztott követelményeknek.

A 2005. július 11-én megtartott oltási próba alkalmával az oltórendszer 30 sec-on belül oltotta el a 2 perc előégetéssel intenzifikált 1 m2-es benzin-gázolaj tálcatüzet. A tartalékban megmaradt Instant haboldat további 6 hasonló tűz oltására lett volna elegendő.
Az IFEX-Tűzőr Kft berendezése a nyilvános használatba vételi eljáráson látottak alapján kivívta a jelenlévő hatóságok, szakhatóságok (tűzvédelem, környezetvédelem, önkormányzat) a Megrendelő valamint a meghívott szaktekintélyek elismerését.

Sitemap
Back to main page

 

 

Deutsch English Back to main page Magyar